Regulamin korzystania z zabiegów w Studio Shee

1. Definicje:
- zabieg podstawowy – zabieg mikropigmentacji polegający na wprowadzeniu za pomocą igły niealergizującego barwnika (pigmentu) do trzeciej warstwy naskórka.
- korekta – każdy kolejny zabieg mikropigmentacji wykonywany po zabiegu podstawowym utrwalający jego efekty.
- makijaż permanentny (semipermanentny) – zabieg mikropigmentacji wykonywany w celu podkreślenia naturalnego piękna poszczególnych części ciała (oczy, brwi, ust) lub ich poprawienia (plamy i przebarwienia na skórze itp.).
- linergistka – osoba posiadająca licencję na wykonywanie zabiegów mikropigmentacji świadczącą poświadczającej posiadanie odpowiednich umiejętności manualnych, wiedzy fachowej oraz doświadczenia w zakresie wykonywania zabiegów makijażu permanentnego.
2. Każdy zabieg makijażu permanentnego w Studio Shee jest wykonywany przez licencjonowaną linergistkę wyłącznie za wyraźną zgodą klientki i na jej odpowiedzialność.
3. Linergistka ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie techniki wykonania zabiegu.
4. Każdy zabieg makijażu permanentnego przy zastosowaniu sprzętu, pigmentów i kosmetyków marki Long Time Liner
ma trwałość od 3 do 5 lat w zależności od wieku i szybkości regeneracji skóry oraz skłonności skóry do przyjmowania pigmentu.
5. Wraz z upływem czasu skóra ulega stopniowemu złuszczaniu (regeneracji) co skutkuje stopniowym blednięciem barwnika wprowadzonego do skóry podczas zabiegu.
6. Okres trwałości od 3 do 5 lat jest możliwy do osiągnięcia wyłącznie przy właściwej pielęgnacji przed i po zabiegu
oraz po wykonaniu jednej (pierwszej) korekty utrwalającej efekty zabiegu podstawowego. Bez wykonania tej korekty efekt zabiegu jest niepełny, a trwałość zabiegu krótsza. Brak możliwości poddania się wykonaniu pierwszej korekty nie może być podstawą do roszczeń odnośnie efektów zabiegu.
7. Pierwszą korektę utrwalającą efekty zabiegu podstawowego należy wykonać po zregenerowaniu się skóry w miejscu wykonania zabiegu w przedziale czasu od dwóch tygodni (minimalny czas potrzebny do regeneracji skóry podrażnionej zabiegiem) do dwóch miesięcy po wykonaniu tego zabiegu. Cena pierwszej korekty wykonanej zgodnie z regulaminem do dwóch miesięcy po zabiegu podstawowym jest zawsze uwzględniona w cenie tego zabiegu i nie wymaga dodatkowych opłat.
8. Jeśli jedna (pierwsza) korekta utrwalająca z powodu słabego przyjmowania się barwnika w skórze okaże się niewystarczająca do uzyskania zadowalającego efektu linergistka po uprzedniej konsultacji może zdecydować o wykonaniu kolejnej (drugiej) bezpłatnej korekty utrwalającej.
9. Wszystkie korekty z zastrzeżeniem punktów od 5 do 7 są płatne zgodnie z cennikiem zabiegów (korekta do 1 roku oraz korekta do 2 lat).
10. Dla określenia ceny za korekt płatnych określonych w punkcie 8 czas liczony jest od zabiegu podstawowego (nie uwzględnia się korekt bezpłatnych).
11. Wobec każdego zabiegu i usługi wykonywanych w Studio Shee obowiązuje rezerwacja terminu telefoniczna, mailowa
lub osobiście w studio.
12. Jeśli z jakiegoś powodu nie będzie możliwe wykonanie zabiegu w ustalonym terminie zarówno ze strony klientki
jak i linergistki należy o tym fakcie powiadomić drugą stronę telefonicznie lub mailowo jak najwcześniej przed umówionym zabiegiem.
13. Wykonanie zabiegu makijażu permanentnego w innym gabinecie niż Studio Shee nie uprawnia do skorzystania z bezpłatnych lub płatnych korekt zabiegu.
W przypadku chęci poprawienia makijażu wykonanego w innym gabinecie taki zabieg traktowany jest i wyceniany jako zabieg podstawowy lub w przypadku źle wykonanego zabiegu jako zabieg naprawczy (mikropigmentacja naprawcza).


Informacje dotyczące zabiegów mikropigmentacji

1. Zabieg mikropigmentacji może być bolesny. Odczuwany poziom bólu jest różny dla każdej osoby.
2. Skóra poddana zabiegowi mikropigmentacji zostaje podrażniona czego najczęstszym efektem jest opuchlizna pojawiająca się bezpośrednio po wykonaniu zabiegu. Skóra wraz z upływem czasu ulega stopniowej regeneracji powodując zanikanie opuchlizny. Pełna regeneracja i zanik opuchlizny w zależności od rodzaju i wieku skóry może trwać do trzech dni po zabiegu.
W szczególnych przypadkach okres regeneracji może się wydłużyć. Opuchlizna po zabiegu może zanikać nierównomiernie
w różnych obszarach poddanych zabiegowi mikropigmentacji, czego efektem może być tymczasowy, niesymetryczny lub nierówny kształt wykonanego makijażu. Zjawisko to nasila się w szczególności w przypadku obszarów skóry poddanych wstrzykiwaniu kwasu hialuronowego, co również jest najczęstszą przyczyną wydłużenia się regeneracji skóry.

Procedura wykonywania zabiegów mikropigmentacji w Studio Shee

1. Podczas pierwszego spotkania linergistka konsultuje z klientką jej oczekiwania, a następnie na podstawie otrzymanych od klientki informacji, swojego doświadczenia oraz analizy kolorystycznej wykonuje wizualizacje makijażu – za pomocą kredki wykonywany jest wstępny szkic obrazujący wygląd makijażu po wykonaniu zabiegu mikropigmentacji, który jest następnie prezentowany klientce do akceptacji.
Klientka ma obowiązek wyrażenia swojej opinii i oczekiwań na temat sugerowanego przez linergistkę wyglądu (kształtu i koloru) makijażu i w przypadku braku zastrzeżeń ma obowiązek wyrazić zgodę lub jej brak na wykonanie zabiegu.
2. W przypadku zgłoszenia przez klientkę zastrzeżeń w stosunku do zaprezentowanej wizualizacji, linergistka ma prawo wykonać ponownie wizualizację z uwzględnieniem otrzymanych uwag lub w razie sprzeczności z podstawowymi kanonami estetyki odmówić wykonania wizualizacji i zabiegu.
3. Po wyrażeniu zgody przez klientkę na wykonanie zabiegu makijażu permanentnego zgodnie z zaprezentowaną wizualizacją ustalany jest i rezerwowany termin wykonania zabiegu podstawowego.
4. W zarezerwowanym uprzednio terminie przed wykonaniem zabiegu linergistka wykonuje kilka fotografii obrazujących stan przed zabiegiem. Fotografie te bez pisemnej zgody klientki będą służyć wyłącznie jako część dokumentacji do zabiegu.
5. Następnie po nałożeniu znieczulenia, przy zastosowaniu sprawnego technicznie sprzętu linergistka wykonuje zabieg podstawowy - wprowadza do skóry bezpieczne, nie wywołujące alergii pigmenty zgodnie z zaprezentowaną uprzednio wizualizacją makijażu.
6. Po wykonaniu zabiegu podstawowego linergistka wykonuje kilka fotografii obrazujących stan bezpośrednio po wykonaniu zabiegu. Fotografie te bez pisemnej zgody klientki będą służyć wyłącznie jako część dokumentacji do zabiegu.
7. Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej ustalany i rezerwowany termin wykonania pierwszej korekty (bezpłatnej) – minimum dwa tygodnie po zabiegu podstawowym i maksimum dwa miesiące po nim.
W przypadku klientek, dla których wizyta w powyżej określonym czasie może być niemożliwa (klientki mieszkające za granicą itp.) dopuszczalne jest wykonanie pierwszej korekty po upływie dwóch miesięcy.
8. Po upływie dwóch tygodni w umówionym terminie linergistka wykonuje pierwszą korektę utrwalającą efekt zabiegu podstawowego. Podobnie jak w przypadku zabiegu podstawowego wykonywana jest dokumentacja fotograficzna przed i po wykonaniu korekty.