Bodypainting jest to sztuka malowania ciała farbami. W odróżnieniu od tatuażu ma ona charakter tymczasowy.
Obie formy łączy dążenia do przekazania w formie obrazu wykonanego na ciele treści istotnych dla autora lub osoby pomalowanej.
Studio Shee jest miejscem gdzie piękno i ciało znajdują się w centrum zainteresowania, dlatego bodypainting stanowi bardzo istotny element naszej pracy.