W dniach od 21 do 22 kwietnia 2013 roku odbyło się IV Sympozjum Mikropigmentacji Medycznej i Estetycznej. Wspaniałe wykłady, wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji.